Přejít k hlavnímu obsahu

Začlenění, rozmanitost, spravedlnost a sounáležitost

Naše filozofie je jednoduchá: Věříme, že angažovaná, inkluzivní a různorodá pracovní síla podněcuje naši kreativitu a pohání inovace prostřednictvím kultury sounáležitosti.

skupina lidí pózujících pro fotografii
skupina lidí se slunečními brýlemi a duhovým oblečením

Různé nápady. Stejně hodnocené.

Ve společnosti ADP věříme, že nejlepší nápady vzkvétají v inkluzivním prostředí, které si cení různých perspektiv. Z toho důvodu je to pro nás základem firemní kultury, kde klademe důraz na jedinečnost.

Pohled na Zemi z vesmíru

Odhodlaní přizpůsobit se rychle se měnícímu světu.

Držet krok s rychle se měnícím světem znamená chápat, co si žádají a potřebují jednotlivé branže (a zaměstnanci v nich) pro to, aby rostly a byly úspěšné. Totéž platí pro naši společnost a vše, co se vás týká. Jako jsou benefity, které odpovídají individuálním potřebám, a respekt pro multikulturalismus a dodavatelskou diverzitu. Podporujeme rovněž globální a komunitní programy, které posilují postavení vojenských veteránů zapojujících se do běžného života, mládeže a lidí s různými schopnostmi.

Nejenom pěkné řeči. Konkrétní činy.

Náš tým vedoucích pracovníků odráží diverzitu naší pracovní síly a globální trh, jemuž sloužíme. Mocně se soustřeďujeme na to, abychom zajistili, že všechny velké talenty u ADP vzkvétají a přispívají k našemu neustálému úspěchu.

Oslava světa prací našich spolupracovníků.

Standardní video AD video

Chcete-li video zobrazit v jiném jazyce, stiskněte tlačítko Přehrát a kliknutím na ozubené kolečko vyberte z nabídky svůj jazyk.

skupina lidí pózujících pro fotografii

Sdílení toho, co máme společné.

Šampioni změny. Nadšení pro práci. A inspirace, kterou získáváme jeden od druhého. To je to, co činí práci u nás něčím zvláštním.

 

Osoba a osoba usmívající se

Učíme se jeden od druhého.

Skupiny ADP Business Resource Groups pomáhají spolupracovníkům navázat celosvětové kontakty se sítí lidí, kteří mají společné zájmy a zkušenosti. Tato spojení posilují společnost ADP jako celek, protože pomáhají:

  • Podporovat hodnotu rozmanitosti a kulturního povědomí.
  • Řešit měnící se obchodní požadavky s ohledem na další generace.
  • Urychlit zapojení, udržení a kariérní rozvoj spolupracovníků.
  • Budovat vztahy s různými trhy v našich komunitách.
  • Podporovat iniciativy na získávání talentů prostřednictvím nových cest.
  • Vylepšovat naše produkty tak, aby splňovaly potřeby různorodých spolupracovníků po celém světě.
  • Identifikovat obchodní a dobrovolnické příležitosti pro práci s lidmi.
skupina lidí v červených tričkách pózujících pro fotografii

Budování udržitelné budoucnosti.

Zajímá vás dozvědět se více o závazcích ADP k inkluzi, diverzitě, rovnosti příležitostí a pocitu sounáležitosti? Pročtěte si naši nejnovější zprávu ke globální společenské odpovědnosti firem, abyste viděli, co ADP činí v oblasti rovnosti platů, náležitého zastoupení žen a menšin, komunit, zelených iniciativ a mnohého dalšího.

Globální zpráva o společenské odpovědnosti firem

Related features

skupina lidí pózujících pro fotografii

Život ve společnosti ADP

Neexistuje nic takového jako jen další den v kanceláři. Zdaleka ne. Věříme ve vášeň, smysl a přátelství. Společně ovlivňujeme, utváříme budoucnost a dáváme „lidi“ do „Vždy plánovat pro lidi“.

Víc se uč
skupina lidí v červených košilích stojící kolem stolu s krabicemi

Společenská odpovědnost firmy

Ať už se jedná o dobrovolnickou akci na podporu místní komunity, nebo o příspěvek na charitativní organizaci, na které vám záleží, ulehčíme vám práci. ADP nabízí program dorovnávání darů. Je to jen jiný způsob, jak zvýraznit dopad našeho společného úsilí.

Víc se uč
dvě ženy stojící před bílou tabulí

Jste připraveni připojit se k #ADPLife?

Najít mé příští pracovní místo