Čím inkluzivnější, tím lepší

Různé nápady,

stejné ocenění

V ADP věříme, že nejlepší nápady se rodí v inkluzivním prostředí, kde se cení různorodost pohledů na věc. Proto je tento přístup klíčovým kamenem naší jedinečné kultury.

Díky přílivu zaměstnanců z různých koutů světa vládne na našich pracovištích multikulturní duch. Díky vlivům z Belgie, Brazílie, České republiky, Francie, Řecka, Itálie, Nizozemska, Moldavska, Spojeného království a Tuniska je naše pracovní prostředí jedinečné, zajímavé a podnětné.

V rychle se měnícím světě jsme pořád aktivní

Mít náskok v proměnlivém světě práce znamená rozumět tomu, co různé firmy (a jejich zaměstnanci) chtějí a potřebují ke svému růstu a úspěchu. Totéž platí i pro nás a věci, na kterých záleží vám. Například zaměstnanecké výhody podle individuálních potřeb, respekt k odlišným kulturám a rozmanitostem dodavatelů. Také podporujeme celosvětové i komunitní programy, které pomáhají změnit životy válečným veteránům, mladým lidem nebo osobám s postižením.

Budujeme pevné partnerské vztahy

Sponzorujeme řadu profesních organizací, které nám pomáhají přitahovat a rozvíjet zaměstnance nejrůznějšího nadání ve všech oblastech našeho podnikání. Mezi naše partnery například patří:

Mluvit nestačí. Je třeba jednat

Naše nejvyšší vedení odráží rozmanitost naší pracovní síly a světového trhu. Důsledně dbáme na to, aby opravdový talent – bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, etnickou příslušnost, náboženství nebo jiné vlastnosti – vždy dostal příležitost přispět k úspěchu společnosti ADP.

holčička objímá svou maminku

Podpora pracujícím matkám

Ženy tvoří více než 50 procent pracovní síly u ADP. Dohlížíme na to, aby pracovní prostředí dávalo prostor pracujícím matkám k postupu a úspěchu prostřednictvím možností mentoringu a networkingu, pracovní pružnosti a kultury začlenění.

Společnost ADP se může pochlubit tím, že se několikrát dostala do seznamu Working Mother 100 Best Companies. Uvědomujeme si, jak těžké může být nalezení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem, a respektujeme priority našich zaměstnanců.

Working Mother: 100 Best Companies

Neomezený kariérní růst všem bez rozdílů pohlaví

Na našich každoročních akcích Women in Leadership se setkávají ženy z vedoucích pozic ve společnosti ADP z celého světa. Na několikadenním fóru přednášejí osobnosti na témata vedení, personální rozvoj a společenská odpovědnost.

Potrava pro mozek i duši: Tak se k tomu stavíme.

two women seated on a stage at the Women in Leadership conference

S našimi spolupracovníky oslavujeme svět práce

Pokud chcete zapnout přeložené titulky, klikněte na ▶ (Přehrát), ⚙ (Nastavení) a na Titulky; potom zvolte jazyk nebo možnost Automatický překlad.
ADP BRG iWIN video
Rita Mitjans hovoří o diverzitě a začlenění v ADP – video
Co je cílem skupin obchodních zdrojů u ADP – video

Učíme se jeden od druhého

Podnikové zdrojové skupiny ADP pomáhají pracovníkům vybudovat si po celém světě síť kontaktů s lidmi podobných zájmů a zkušeností. Díky tomu je společnost ADP silnější a podporuje:

  • Rozmanitost a kulturní informovanost.
  • Rychlejší zapojení pracovníka, stabilitu a kariérní vývoj.
  • Přesahové podnikové a dobrovolné příležitosti.
  • Budování vztahů v rámci našich různorodých komunit.
  • Vylepšování našich nabídek na základě měnících se potřeb a vzniku nových příležitostí
Aisha Thomas-Petit

„V ADP je rozmanitost a začlenění jádrem našich hodnot a naši spolupracovníci tyto hodnoty žijí každý den. Vždy jsme věřili, že každý člověk počítá a že naše rozmanité a inkluzivní týmy nás posilují. Stále se zavazujeme investovat do rozmanitých talentů po celém světě, které vytvářejí inovativní technologie, které podporují úspěch našich klientů a profesní rozvoj našich spolupracovníků.“

Aisha Thomas-Petit
Chief Diversity and Corporate Social Responsibility Officer

Ready to
#WorkHappy?

Find my next job